Mezuniyet Sergisi Kitabı

Mustafa Necib Alayeli Çağdaş Eğitim Vakfı 14 şubat 2006 yılında Türkiye dahilinde her yere ve ihtiyaç sahibi her vatandaşa imkanları dahilinde bilimsel, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek, eğitim öğretime hevesli ancak maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle bu imkanı bulamayan gençlere karşılıklı ve karşılıksız burs vermek, başarılı öğrencilere teşvik ikramiyeleri tahsis etmek, Tıp, Mühendislik, Hukuk Edebiyat ve

Güzel Sanatlar gibi müspet ilim dallarında öğrenim gören gençler arasında yarışmalar düzenlemek; başarılı olanları ödüllendirmek, eğitim, sağlık ve kültürel konularda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, seminerler düzenlemek, yayınlar çıkarmak, değerli bulduğu araştırmaları ödüllendirmek ve devlet yatırımlarına yardımcı olmak amacıyla her türlü özel eğitim, mesleki uygulama, rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri, hastaneler, ilköğretim okulları lise ve yüksek okullar kurmak, araştırma merkezleri, spor tesisleri ve yurtlar inşa etmek; Fakülteler, Üniversiteler ve dengi okulları açmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amacını çağdaş, laik ve demokratik Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ve ulu önderin muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır. Vakfımızın kurucusu (Merhum Mustafa Necib Alayeli’nin eşi) Rose Maria Karla ALAYELİ’nin kendi yaşamlarında da amaç edindikleri; planlı, programlı ve çok çalışma, her türlü israftan kaçınma ilkelerini amaçlarına ulaşmada vazgeçilmez rehber kabul eder.